headerLogo2b-18pt-myriadpro

Güvence

“Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı’nın gücüyle korunuyorsunuz.” (1. Petrus 1:5, İncil)

“Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih’i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır.” (1. Petrus 1: 3-4, İncil)

Sevinin sevgili dostum! İzin verdiğiniz takdirde göklerdeki Kurtarıcı sizi oraya götürecektir. “Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü.” (1.Petrus 3:18, İncil)

“Bu nedenle O’nun (İsa’nın) aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır.” (İbraniler 7:25, İncil). İsa’nın bizim adımıza ettiği aktif aracılık tek bir an için bile asla bitmez. O, çarmıhta yaptığı gibi kurtuluş işini başlatıp, sonra ölümü nedeni ile kurtuluş işinden vazgeçmez. O, izleyicilerinden herhangi biri için şimdi yapması gereken bir iş olduğu sürece, o işi yapacaktır! İsa, bitirmeyi başaramayacağı bir işe başlamadı. Kendimizi O’nun korumasına emanet edelim!

“Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.” (Romalılar 6:23, İncil). Tarihin her döneminde Tanrı insan için kendisiyle doğru bir ilişkiye sahip olmayı ve cennet için hazırlanmayı sadece iman aracılığıyla olanaklı kılmıştır. İtaatin Tanrı tarafından kabul edilmenizde bir rolü olması gerektiği konusunda ısrar ediyorsanız İsa’nın sizin adınıza itaat ettiği gerçeği üzerinde düşünün. İsteyerek ve itaat ederek günahlarımızı yüklendi ve kurtuluşumuzun bedelini ödedi. İsa’nın tamamlanmış işi sayesinde cennet bizim için garantidir. Ölümden dirilişi de Tanrı’nın gerçekleşenlerden memnun olduğunu gösterir. Bu olay bizlere insanın değil, Tanrı’nın kontrolde olduğunu doğrular. Bunu daha önce duymadıysanız, gerçeği duymadınız demektir.  

“Böylece Mesih İsa’ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur.” (Romalılar 8:1, İncil).

Tanrı insanların yaşarken işledikleri günahları görmezden mi gelecek? Hayır, bunu yapamaz. Ama işledikleri günahlar için onları iki kez de yargılayamaz. Günahlarının yargısı çoktan verildi. Bedel ödendi. Bedel ölümdü. İsa Mesih bunu iman edenlerin yerine ölerek ödedi. “Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.” (Romalılar 6:23, İncil)

SEVİNDİRİCİ HABER: “Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.” (Yuhanna 5:24, İncil)

SEVİNDİRİCİ HABER: “Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü.” (1. Petrus 3:18, İncil)

“Tanrı, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım.” (2. Korintliler 5:21, İncil). O anı hayal etmeye çalışın. Tanrı tahtında. Siz dünyadasınız. Tanrı ve sizin aranızda, siz ve cennet arasında, İsa Mesih çarmıhta asılı duruyor. Günahlarınız İsa’nın üzerine yüklenmiş. Günahları cezalandıran Tanrı haklı gazabını günahlarınızın üzerine döker. Bunun yarattığı sarsıntıyı duyabiliyor musunuz? Hayır, siz değil, İsa hissediyor. İsa, Tanrı ve sizin aranızda olduğu için siz bir şey hissetmiyorsunuz. Günah cezasını buluyor ama size bir şey olmuyor. İşte Tanrı bunu yaptı.

“Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var.” İSA (Yuhanna 1: 11,17-18, İncil)

İsa Mesih’in dirilişi cennetin bizi beklediğini kanıtlar. İsa vaatte bulundu: “Babam’ın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım.” (Yuhanna 14:2-3). Mesih, öldüğü, gömüldüğü ve ölümden dirildiği için imanlılar, O’nun şimdi kendileri için göksel bir konut hazırladığına dair güvenceye sahiptirler.

“Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcı’yı, Rab İsa Mesih’i bekliyoruz.
O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.” (Filipililer 3: 20-21, İncil)

Eğer İsa’yı izleyen biriyseniz, bu dünyanın, cennete gitmeye çalışan bir vatandaşı değilsiniz. Yolu bu dünyadan geçen bir cennet vatandaşısınız.

İsa Mesih inancı, SEVİNÇ inancıdır. İsa Mesih, günahlarımızı ortadan kaldırmak, üzerimizdeki laneti almak, zincirlerimizi çözmek, hapishanemizin kapısını açmak ve borcumuzu iptal etmek için geldi. Böylesine gerçek, böylesine derin, böylesine saf ve böylesine kalıcı bir sevinci başka nerede bulabiliriz? Tanrı çocuğu, kaçınılmaz olarak sevinçli biridir. Günahları bağışlanmıştır, canı aklanmıştır ve geleceği akıla sığmaz, düşünülemeyecek kadar büyük ve sonsuz bir bereket cennetidir. Böyle bir Tanrı’yla, böyle bir Kurtarıcıyla ve böyle bir umutla bu kişinin sevinçli olması gerekmez mi?

“İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk ve Tanrı’nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz.” (Romalılar 4:25-5:1, İncil)

“İsa Mesih’in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık…Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir.” (İbraniler 10:10, 14, İncil)

Tanrı’ya herhangi bir şey vermeden aklandık. Aklanmamız, yaptıklarımız aracılığıyla gerçekleşmedi. İsa Mesih’in bizim için yaptıkları sayesinde Tanrı’dan alarak aklandık.

Rüyamda derin bir kuyuya düştüğümü ve orada çaresizlik ve umutsuzluk içinde yattığımı gördüm. Konfüçyüs kuyunun yanına geldi ve şöyle dedi: “Sana bir öğüt vereyim dostum. Eğer bu dertten kurtulursan başını bir daha derde sokma.” Buda geldi ve o da şunları söyledi: “Benim sana ulaşabileceğim yere kadar tırmanabilirsen, sana yardım edeceğim.” Ve sonra İsa Mesih geldi. Kuyunun içine aşağı indi ve beni taşıyarak dışarı çıkardı.

“Evet, biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür, ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü. Böylece şimdi O’nun kanıyla aklandığımıza göre, O’nun aracılığıyla Tanrı’nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir.” (Romalılar 5: 6-9, İncil)

“Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir? Öz Oğlu’nu bile esirgemeyip O’nu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, O’nunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı’nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı’dır.
Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı’nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Mesih’in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? Yazılmış olduğu gibi:
“Senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz,
Kasaplık koyun sayılıyoruz.”
Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz.
Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa’da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.” (Romalılar 8: 31- 39, İncil)

Tanrı bir yandan olumsuz bir şey yapar: Günahımızı ortadan kaldırır. Öte yandan, olumlu bir şey yapar: Cennetin muhasebe sistemindeki hesabımıza doğruluk ekler. Böylece, şeytanın mahkemede bize karşı öne sürdüğü her suçlamayı Kurtarıcımız Tanrı savuşturup atar. Şeytanın savcılık çabaları boştur. Şimdiye kadar İsa Mesih’teki gerçek bir imanlıya karşı asla tek bir dava kazanmamıştır ve kazanamayacaktır.

Kesin olarak bilebileceğim nedir? Tüm günahlarımın Tanrı’nın gözünün önünden sonsuza kadar kaldırılmış olduğunu; O’nun Kendisinin, tüm günahlarımı, Tahtı’nın tüm iddialarını ve Doğası’nın tüm niteliklerini tatmin edecek bir şekilde ortadan kaldırmış olduğunu kesin olarak bilebilirim. Tanrı günahlarımdan dolayı beni sonsuz bir cehenneme gönderebilirdi, ama O, günahlarımı ortadan kaldırarak, beni sonsuz bir cehenneme göndermekten çok daha yüce ve çok daha harika bir davranışla Kendisini yüceltti. Bunu kesin olarak bilebilirim!

“Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, O’nun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir.” (2. Timoteos 4: 7-8, İncil)

“İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur. Kutsal Yazı, “O’na iman eden utandırılmayacak” diyor.” “Rab’bi adıyla çağıran herkes kurtulacak.” (Romalılar 10: 9-11, 13, İncil)

“Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle yaptı.” (Titus 3: 4-6, İncil)

Mesih’in dışında ben yalnızca bir günahkarım, ama Mesih’te kurtuldum. Mesih’in dışında ben boşum; Mesih’te doluyum. Mesih’in dışında ben zayıfım; Mesih’te güçlüyüm. Mesih’in dışında hiçbir şey yapamam; Mesih’te her şeyi yapabilirim. Mesih’in dışında yenilgiye uğratıldım; Mesih’te daha şimdiden zaferliyim. “Mesih’te” sözcüğü ne kadar anlamlıdır: “Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.” (2. Korintliler 5:17, İncil)

“Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba’nın önünde savunur. O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır.” (1. Yuhanna 2: 1-2, İncil)

Hıristiyan yaşamı, iyelik zamirlerinden oluşur. “Mesih bir Kurtarıcıdır” ifadesiyle “Mesih benim Kurtarıcım ve Rabbimdir” ifadesi arasında büyük fark vardır. İlk ifadeyi şeytan söyleyebilir. İkinci ifadeyi yalnızca gerçek Hıristiyan söyleyebilir.

Plato ve Çiçero’nun çok bilge ve iyi olan özdeyişlerini okudum, ama onların hiç birinde İsa’nın şu sözlerine benzer bir söz okumadım: “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm.” (Matta 11:28, İncil)

Sonsuzluğu cennette geçirme konusundaki güvencenizin temeli nedir? Eğer Musa’nın yasasına, buyrukları yerine getirmemize, dini görevimizi yapmamıza, olması gerektiği gibi sevecen Tanrımıza güvenseydik, ne olurdu? Mantık, bize geleceğimizin koyu belirsizlikler tarafından gölgeleneceğini söylerdi. Bunlardan hiçbiri bizim güvencemizin temeli olamazdı. Eğer sonsuz kurtuluşumuzu elde etmek için kirpiğimizi hareket ettirecek kadar küçük bir gücümüz olsaydı ve biz o zaman cennet konusunda güvenceye sahip olduğumuzu düşünseydik, bu, gerçekten göstereceğimiz en büyük küstahlık olurdu.

Önemli olan benim yeteneğim değil, Tanrı’nın yeteneğine verdiğim karşılıktır.

Kurtuluş aracılığıyla geçmişimiz bağışlanmıştır. Bugünümüze anlam verilmiştir ve geleceğimiz garantilenmiştir!

“Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğine ulaştıracak. Sonsuzlara dek O’na yücelik olsun! Amin.” (2. Timoteos 4:18, İncil)

“Kendisini (İsa’yı) kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular.” (Yuhanna 1: 12-13, İncil)

“Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın bunu Mesih İsa’nın gününe dek tamamlayacağına güvenim var.” (Filipililer 1:6, İncil)

“Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.” (Elçilerin İşleri 4:12, İncil)

“Tanrı’nın önünde güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O’ndan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.” (1. Yuhanna 5: 14-15, İncil)

“Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Söz, insan olup aramızda yaşadı.” (Yuhanna 1:1-2,14, İncil). İyi Haber, yalnızca Tanrı’nın bizler için daha uygun bir yaşam yolunu açıklamak için konuştuğu ya da büyük düşman ölümün fethedildiği bile değildir. İyi Haber aslında günahın işinin bitmiş olmasıdır. İsa’nın ölümden dirilmesi bunun kanıtıdır. İsa, bizi temsil ederek günahın cezasının acısını çekti, öyle ki, bizler bunun acısını asla çekmek zorunda kalmayalım. Bu yüzden, İsa’ya iman eden herkes cenneti özlemle bekleyebilir.

Bilge bir adam şöyle demiştir: “Yalnızca bir Hıristiyan bugünde tam olarak yaşayabilir, çünkü geçmişi bağışlanmıştır ve geleceği Tanrı’da tam güvence içindedir.”