headerLogo2b-18pt-myriadpro

İsa ve Adlarının Cennette Yazılmış Olmasından Ötürü Duyduğu Sevinç

OLAY:  İsa’nın öğrencilerinden yetmişi vaaz gezisinden döner

AYETLER:  “Yetmişler sevinç içinde döndüler. "Ya Rab" dediler, "Senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor." İsa onlara şöyle dedi: "Şeytan'ın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben size, yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Bununla birlikte, ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin, adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin."
O anda İsa Kutsal Ruh'un etkisiyle coşarak şöyle dedi: "Baba, yerin ve göğün Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet Baba, senin isteğin buydu.” (Luka 10:17-21, İncil)

İSA’NIN DUYGUSU: Sevinç

NEDENİ:  Baba, bilgisiz olanlara gerçeği açıkladı.

EYLEM:  Baba’ya teşekkür etti.

ÜZERİNDE DÜŞÜNMEM GEREKEN KONU: 

Bu makalede İsa’nın gücü ve yetkisi üzerinde düşüneceğiz. Bütün Müjdeler’de İsa’nın yetkisini sergilediğini görüyoruz. Nasıl mı?   

01 image3850 jesus savior 45Öğretişinde yetkisini gösterdi. Kalabalıklar İsa’nın, çoğu insan tarafından ‘Dağdaki Vaaz’ olarak adlandırılan paylaşımına nasıl bir karşılık verdi? “İsa konuşmasını bitirince, halk O'nun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu.” (Matta 7:28-29, İncil). Bu vaazda İsa tekrar tekrar şöyle söyledi, ‘Size_____ denildiğini duydunuz ama ben size_____ diyorum.’ Bu sözlerle İsa sözlerinin dünyasal bütün yetkinin üzerinde olduğunu gösterdi. Halk da aynı fikirdeydi. Kalabalıkların sayısı giderek arttı. 

İsa, günahları bağışlama yetkisini gösterdi. Bu konuyu makalede daha sonra ele alacağız. Günahların bağışlanması sadece ilahi bir haktır. İsa’nın bu yetkiyi, din önderlerinin kabul etmekten başka bir şey yapamayacakları bir şekilde nasıl kanıtladığını göreceksiniz.    

İsa, doğa üzerindeki yetkisini gösterdi. Daha sonra İncil’in tümünde en sevdiğim olaya bakacağız.  Bunu sizlerle paylaşmak için gerçekten de sabırsızlanıyorum. Her şeyin Yaratıcısı, her şeyin Rab’bi mi? Evet ve bunu eylemleriyle göreceğiz. 

İsa, ölüm üzerinde yetkisini gösterdi. Bu dizideki üç makalede tek bir sözle nasıl ölüyü yaşama döndürdüğünü okuyacaksınız. Kendi ölümü üzerinde de yetkisini gösterdi. İsa’nın hikayesinin tümünü duymadığınız için sizin ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Mezarın O’nu tutamadığını göreceksiniz. Devamı daha sonra.

İsa, İblis üzerinde yetkisini gösterdi. İsa, insanları İblis’e tutsaklıktan özgür kıldı. Bu, dünyadaki hizmetinin önemli bir kısmıydı. Çok sayıda cini kovdu ve onlar üzerinde yetkiye sahipti. Bazı durumlarda cinlerin konuşmasına izin vermedi. “Tam o sırada havrada bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, "Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı'nın Kutsalı'sın sen!" İsa, "Sus, çık adamdan!" diyerek kötü ruhu azarladı. Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı. Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine, "Bu nasıl şey?" diye sormaya başladılar. "Yepyeni bir öğreti! Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyor."” (Markos 1:23-27, İncil). Başka bir seferinde İsa, cinlerin bir domuz sürüsünün içine girmesine izin verdi! “Kötü ruhlar İsa'ya, "Bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim" diye yalvardılar. İsa'nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık iki bin domuzdan oluşan sürü, dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu.” (Markos 5:12-13, İncil). 02 image11048 jesus demon cast out 45Her seferinde İsa kontrolü elinden bırakmadı. Kontrol O’ndaydı. Her şey ve herkes O’na bağlıydı.  

İsa sadece gücünü ve yetkisini göstermekle kalmadı, aynı zamanda bazen yetkisini aktardı. Öğrencilerine cinler üzerinde yetki verdi. Bugün bakacağımız ayetlerde öğrencileri, İsa’nın kendilerini gönderdiği görevden geri dönerken göreceğiz. Başarılı bir şekilde cinleri çıkardılar ve bu deneyimden dolayı büyük bir seviçle doldular. İsa öğrencilerine kendi adında iyileştirme ve büyük mucizeler yapma yetkisi dahi verdi. Ve bunları yaptılar. “İsa on iki öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi.” (Matta 10:1, İncil)

SORU: Bir şeyin kontrolüne sahip olmanın ne anlama geldiğini biliyoruz. Peki ya evrenin kontrolüne sahip olmak? Kim bu yetkiye sahip olduğunu haklı bir şekilde iddia edebilir? Basit bir soru öyle değil mi? Tanrı, bu konuda bize İncil’de ne diyor? 

“Göğe çıkmış olan Mesih Tanrı'nın sağındadır. Bütün melekler, yetkiler ve güçler O'na bağlı kılınmıştır.”  (1. Petrus 3:22)

Bugün ele aldığımız ayetlerde göreceğiniz gibi İsa’nın bütün melekler üzerinde tam bir yetkisi vardır- iyi olanlar ve kötü olanlar. Kötü olanlar cinler olarak biliniyor. Zebur’u ve bu web sitesindeki makaleleri okudukça bunların karanlık tarihleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bundan daha da olağanüstü olan nedir? İncil’deki okumalarınızdan İsa’nın evreni- galaksilerden Celile Gölü’ndeki fırtınalara, ölümü ve üçüncü gün ölümden dirilmesiyle ilgili olaylara kadar- yönetme işinin başında olduğunu göreceksiniz. İsa, sadece dirilişini önceden bildirmekle kalmadı, aynı zamanda öğrencilerine kendisiyle buluşacaklarını önceden haber verdi! 

03 image11051 pin on map galilee 45 text1“Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim.”  (Markos 14:28, İncil)

İsa’nın ölümden dirilişi öğrenciler için korkunç derecede kafa karıştırıcı bir olaydı. Kent bir kargaşa içindeydi. Bu dünyada yürümüş en olağanüstü kişi çarmıha gerilmişti. Kafaları karışmış olduğu için öğrenciler dirilmiş Rab ve Kurtarıcıları ile buluşmaya gitmeyi unuttular. İsa, meleklerinden ikisine, öğrencilere ne söylediğini hatırlatma işini verdi! Çarmıha gerilmesinden sonraki üçüncü gün İsa’nın gömülü olduğu mezara gittiler. O sabah farklı bir yerde olmalıydılar!

“Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz?" dediler. "O burada yok, dirildi. Daha Celile'deyken size söylediğini anımsayın. İnsanoğlu'nun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti." O zaman İsa'nın sözlerini anımsadılar.”  (Luka 24:5-8, İncil)