headerLogo2b-18pt-myriadpro

İsa’nın İkinci Gelişi: Birinci Aşaması

01 image3299 rapture 45Dünya, daha önce hiç görülmemiş büyüklükte bir olay tarafından sonsuza dek değiştirilecek. Herhangi bir gün gibi başlayan bir günde, on milyonlarca insan, beklenmedik ve açıklanamaz bir şekilde dünya üzerinden kaybolacak. Bu olay, İsa’nın dünyaya ikinci gelişinin birinci aşaması sırasında gerçekleşecek. Bu olayın ayrıntılarından haberdar mısınız? Tanrı, bunları Kutsal Kitap’ta bizim için kaydetti. Bu Kutsal Kitap’ı uzun zamandır okuduğunuzu umut ediyorum. Okudunuz mu? Kutsal Kitap, Tanrı’nın iradesinin insana açıklanmasıdır. Başka herhangi bir kaynaktan elde etmemizin mümkün olmadığı bilgileri veren, Tanrı’nın kendisini açıklamasıdır.  

Tanrı’nın bir nedenle kendisini bu şekilde açıklamasını, bozulmaktan koruyamadığını duymuş olabilirsiniz. İncil’in değiştirildiğini düşünüyor olabilirsiniz.

Gerçek şu ki, İncil, tamamıyla güvenebileceğiniz bir kitaptır. İncil’in tarihselliği ve güvenilirliği konusunda ki makaleleri web sitemizin diğer bölümlerinden okuyabilirsiniz. Tek bir gerçeği unutmayın. Kutsal Yazıları ilk başta esinlemek konusunda kudrete ve egemen denetime sahip olan Tanrı, egemen kontrolünü hiçbir zaman bir kenara bırakmadı. Bunu söylerken şunu kastediyorum; Tanrı hiçbir zaman kimseye kendi esinlediğini değiştirme izni vermedi. Esinlendikleri andan itibaren Tanrı, Kutsal Yazılar’ın korunması konusunda kudretine ve egemen denetimine devam etti. “RAB'be karşı başarılı olabilecek bilgelik, akıl ve tasarı yoktur.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 21:30, Eski Antlaşma). Bugün İncil’de İsa hakkında okuduklarınız Tanrı’nın İsa hakkında bilmenizi istedikleridir.   

Bu web sitesinde okumanızı ısrarla teşvik etmek istediğim yazılardan birinin adı Kurbanın Üzerindeki Sır Perdelerinin Kaldırılması yazısıdır. Bu yazıda, Tanrı’nın İsa’nın kimliğini ne zaman açıklamaya başladığını öğrendiğinizde kuşkusuz şaşıracaksınız. Tanrı, İsa’nın hikayesini ta Eski Antlaşma'nın ilk bölümlerinde anlatmaya başladı.

İSA'NIN İKİNCİ GELİŞİNİN İKİ AŞAMASI

02 image10087 rapture 45Tanrı, İsa’nın ikinci gelişi hakkında ayrıntılı bilgiler vermeleri için iki elçiyi seçti. Biri, Elçi Pavlus, diğeri ise Elçi Yuhanna tarafından yazıldı. Bu anlatımları okuduğunuzda, akla ilk gelen düşünce, “Bu iki anlatım nasıl birbiriyle bağdaşır?” olacaktır. Gece ve gündüz kadar farklılar. Örneğin, bir anlatım, İsa’nın dünyaya inmeyeceğini söylüyor. Gökyüzünde görünüyor ve geliş amacı, halk arasında görünmeden ve insanlığın yargılanması başlamadan İsa’ya gerçekten inananları dünya üzerinden kaldırmaktır. Bu olay, İsa’nın ikinci gelişinin birinci aşaması ve bu yazının konusudur. İsa, gelişinin birinci aşamasında, kendisini izleyenler için geliyor. Kutsal Yazılar’da, bütün dünyanın o sırada İsa’yı göreceğine dair bir belirti yok. 

Fırıncının müşterisine uzattığı pide, fırıncı ortadan kaybolunca tezgahın üzerine düşüyor. Performans Sanatları Merkezindeki konser sırasında klasik gitarist ortadan kayboluyor ve gitarı yere düşüyor. Adam sabahleyin uyanır ve yanındaki yatakta sadece eşinin geceliğinin ve evlilik yüzüğünün yatmakta olduğunu görür. Fırındaki kadın, konserdeki dinleyiciler veya karısı giden adam İsa’nın ikinci gelişinin birinci aşamasında İsa’yı görecekler mi? Hayır. Sadece gerçekten inananlar görecekler. İnsanlığın geri kalanının bileceği tek şey, bir an imanlıların burada olduğu, sonra birden bire gittikleri olacaktır. 

İmanlıların göğe alınmasının bilyonsaniyeden daha fazla süreceğini sanmıyorum. Kimse daha ne olduğunu anlamadan olay bitmiş olacak. Nasıl emin olabiliriz? Kimse imanlıların Kurtarıcı’larıyla buluşmasına tanık olmayacak. İsa’nın ikinci gelişinin birinci aşaması gizli bir meseledir. 

Fakat, İsa’nın ikinci gelişiyle ilgili başka bir anlatımda, İsa aslında yeryüzüne iniyor. İmanlılarla birlikte iniyor. Onlar için gelmemiş olsa, O’nunla birlikte olamazlardı. İsa’nın dönüşünün ikinci aşaması sırasında, İsa’nın insanlar tarafından görülüp görülmeyeceği konusunda herhangi bir soru işareti yok. Görünecek, kişisel olarak görünecek.

03 image11717 rapture 45Yeryüzünden ayrıldığı gibi, aynı şekilde dönecek.  “İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O'nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. "Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?" diye sordular. "Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir."” (Elçilerin İşleri 1:9-10, İncil) 

Cennetten dünyaya, dünyadan cennete çıktığı noktadan inecek.  “O gün O'nun ayakları Yeruşalim'in doğusundaki Zeytin Dağı'nın üzerinde duracak.” (Zekeriya 14:4, Eski Antlaşma)

Herkes onu görecek.  İsa şöyle dedi, “O zaman İnsanoğlu'nun [Bu ünvan Kutsal Yazılar’da İsa’ya verilen ünvanlardan biridir] belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu'nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.” (Matta 24:30, İncil)

Herkes O’nun tarafından yargılanacak.  İsa’nın öğrencileri gelecekle ilgili ona bir soru sordular. “İsa, Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. "Söyle bize" dediler, "Bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?” (Matta 24:3, İncil). Detaylı cevabında İsa şöyle dedi; “İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak.” (Matta 25:31-32, İncil). “Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili Müjde'ye uymayanları cezalandıracak. Böyleleri Rab'bin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Bütün bunlar Rab'bin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacak.” (2.Selanikliler 1:7-10, İncil)

İsa’nın ikinci gelişinin ikinci aşamasının amacı, İncil’in son kitabında özetleniyor. Bu kitap, Kutsal Kitap’ın peygamberlik bölümünü oluşturuyor. Şöyle diyor, “Adaletle yargılar, savaşır.” (Vahiy 19:11, İncil)