headerLogo2b-18pt-myriadpro

Eski Antlaşma Muhammed'den Bahsediyor mu? Ya Musa'nın Kendisi Gibi Olan Bir Peygamberle İlgili Peygamberliği?

 

01 searching6 45Yıllar içinde Müslüman yazarlar, Kutsal Kitap'ta bulunan çeşitli ayetleri Muhammed'e uydurmak için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. Belki biliyor olabilirsiniz, bu çaba genel olarak Kuran'da Muhammed'in gelişinin Yahudi ve Hıristiyan Kutsal Yazıları'nda önceden bildirildiğini söyleyen bir ayetten kaynaklanır. Ayet şöyle diyor:

“Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi Peygamber'e uyanlar (var ya), işte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder, onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar.” (A'raf 7:157)

Bu nedenle, Müslümanlar’ın Yahudiler’in ve Hıristiyanlar’ın ilahi olarak verilmiş kitaplarını, Muhammed’in gelişi hakkında verilmiş peygamberlikleri bulmak için kapsamlı bir şekilde aramaları şaşırtıcı değildir. Kuran, bu peygamberliklerin kolayca bulunabileceğini belirtir gibi. Ne var ki, Müslüman akademisyenler var olduğu ileri sürülen bu öngörüleri bulmaya çalıştıklarında, bu bölümlerde peygamberliklerin çoğunun konusunun Muhammed değil, İsa olduğunu keşfettiklerinde hoş olmayan bir şekilde şaşırmışlardır. Bu kitaplardaki peygamberliksel metinlerin konuları ise İsa’nın doğumu, hizmeti, benzetmeleri, harikaları, çarmıha gerilmesi, dirilişi, göğe alınışı, ikinci gelişi, tanrılığı, görkemi ve onurudur. Bu kitaplar İsa’nın gelişini, Tanrı’nın açıklanan gerçeğinin ve insana sevgisinin nihai doruk noktası olarak o kadar yoğun bir şekilde duyuruyorlar ki, insan Kutsal Kitap’ın O’dan sonra bir peygamber gelmesi gibi bu doruk noktasına karşı bir gelişmeye izin vermemesinden etkilenmeden edemiyor. Bu gibi peygamberlikler, var olmadıkları için dikkat çekicidir.

Mesela Musa’yı düşünün. Kurban hakkında yazmak üzere kendisine esinlenenlerin Tanrı’nın bizlere bu konuda göstermek ve açıklamak istediklerinin sadece başlangıcı olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Aynı şekilde, Musa, Tanrı’nın kendisine sunu olarak sunmasını söylediği kuzuların da, insanlık tarihinde ortaya çıkacak ve Tanrı Kuzusu diye adlandırılacak olanın habercisi olduğundan habersizdi. (Kutsal Kitap'ta İsa'ya verilen birçok ünvan arasında en hayret verici olanın "Tanrı Kuzusu" ünvanı olduğuna inanıyorum.)

02 image7452 prophet search yellow 45Ya Musa'nın kendisi gibi olan bir peygamberle ilgili peygamberliği? Yazdıklarını dikkatli bir şekilde inceleyelim.

“Ülkelerini alacağınız uluslar büyücülerin, falcıların öğüdüne kulak verirler. Ama Tanrınız RAB buna izin vermiyor. Tanrınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin. Horev'de toplandığınız gün Tanrınız RAB'den şunu dilemiştiniz: 'Bir daha ne Tanrımız RAB'bin sesini duyalım, ne de o büyük ateşi görelim, yoksa ölürüz.

RAB bana, 'Söyledikleri doğrudur dedi. 'Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım. Ancak, kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir. “'Bir sözün RAB'den olup olmadığını nasıl bilebiliriz? diye düşünebilirsiniz. Eğer bir peygamber RAB'bin adına konuşur, ama konuştuğu söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse, o söz RAB'den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın.”  (Yasanın Tekrarı 18:14-22, Eski Antlaşma)

Bugün Müslüman inanç savunucuları bu ayetlerde italik olarak belirtilmiş olan ‘kardeş’ teriminin İbrahim’in soyundan gelen herhangi birini kast edebileceğini iddia ederler. Muhammed’in, İbrahim’in ilk oğlu olan İsmail’in soyundan geldiği varsayıldığı için Muhammed’in İsrailliler’in ‘kardeşi’ olarak kabul edilebileceğini ve Musa’nın bu ayette sözünü ettiği peygamber olduğunu söylerler.  

Hangi Yahudi Oymağıyla İlişkiliydi?

03 wall394 doubt reject tanish 45Ne var ki, yabancılara ya da diğer ulusların öğretmenlerine bağımlı olmasınlar diye bu ayetlerde sözü edilen kendi memleketinin insanı olan birisidir. Muhammed İsmail’in soyundan geldiyse, İsmail İsrail’in hangi bölgesinde yaşıyordu? Hangi Yahudi oymağıyla ilişkiliydi? Bu ayetlerin çerçevesini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çerçeveye baktığımızda İsmail’in soyundan gelen kimsenin bu tanıma uymadığını görüyoruz. 

“Tanrınız RAB'bin size vereceği ülkeye girdiğinizde, oradaki ulusların iğrenç törelerini öğrenip uygulamayın.” (Yasanın Tekrarı 18: 9, Eski Antlaşma)

Ayrıca bütün bu insanlar Yahudi olarak doğmuş kişilerdi. Mesih’in (İsa) Yahudi olacağı özellikle belirtilmişti. Musa’nın önceden bildirdiği Kişi İsrailli olacaktı. Dünyasal doğasına gelince İsa Yahuda oymağındandı. Davut soyundandı. Beytlehem’de bir bakireden dünyaya gelmişti. Yahudiye’de vaaz etti ve Yahudi halkı arasında ölüp dirildi, bu insanların çoğunluğu ölümü ve dirilişine tanıklık etti. 

Bu Ayetler İsrailliler Hakkındadır

Eski Antlaşma’da, Müslümanlar’ın Muhammed’in gelişini önceden bildirdiğini söyledikleri ayetler İsrailliler hakkındadır. İsrailliler’in ülkeden çıkartacağı uluslar hakkındaydı. Tanrı İsrailliler’in girmek üzere oldukları ülkede uygulanan kötü şeyleri yapmalarına izin vermiyordu. Tanrı’nın yetiştirdiği İsrailliler içindi. İsrailliler’in O’nu dinlemeleri gerekiyordu. Musa onlara İsrailliler’in Yasa’yı aldıkları zaman Horev Dağı’nda toplandıkları zamanı hatırlatıyor. Musa, İsrailliler’in bir isteğini Rab’be götürdü. Rab’bin yanıtı İsrailliler’in söyledikleriyle ilgili. Tanrı İsrailliler için Musa gibi bir peygamber çıkaracağını söyledi. Bu peygamber İsrailliler’e Tanrı’nın kendilerine buyruk verdiği her şeyi söyleyecekti. İsrailliler Tanrı’nın, kendi peygamberi aracılığıyla söylediklerini dinlemezse İsrailliler’i hesap vermeye çağıracaktı.