headerLogo2b-18pt-myriadpro

Kutsal Kitap Astroloji ve Fal Hakkında Neler Söylüyor?

 

01 image10764 astrology 45Her ikisini de sert bir şekilde yargılıyor çünkü Yaratıcımız ne güneş ne de aydır. Yıldızlar da tanrımız değildir. Kutsal Kitap’ta Tanrı dışında başka şeylere iman etmenin, tapınmanın yanlış olduğu öğretilir. Maalesef, astroloji ve fallarla ilgilenen kişiler yaşamlarına yön verme yollarını yanlış yerlerde arıyorlar. Tanrı, isteğini açıklamak ve gücünü göstermek için sihir ya da başka sapkın inançlara başvurmadığını bilmemizi istiyor. O’nu tanıdıklarını iddia eden ya da tanımak isteyen kişiler büyü, sihir, astroloji, fal, tarot kartları, medyumlar, seanslar, fal değnekleri, fal tahtaları, falcılara, ‘ruhsal danışmanlara,’ kristallere, sihirli karışımlara, uyuşturuculara ya da sapkın inançların başka türlerine başvurmaları gerekmez.  

Siz bu grup içinde hangisine uyuyorsunuz? Tanrı’yı tanıdığını iddia edenlerden misiniz? Yoksa Tanrı’yı tanımak isteyenlerden misiniz? Şu anda Tanrı’yla ilişkinizi bunlardan hangisi tanımlarsa tanımlasın, size öğüdüm, yaşamınızı küçük görmeyin ve gerçek dışında başka hiçbir şeye razı olmayın. Kendisini tanımanızı ve kendisine güvenmenizi isteyen Tanrı’yı dinleyin:

“Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum” diyor RAB. “Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.” (Yeremya 29:11, Eski Antlaşma)

Cennette Olmanızı Tasarlıyor

02 green5 sharper temp5 45Burada konuşan Kutsal Kitap’ın Tanrısı’dır. Yaşamınız ve sonsuzluk için tasarıları iyi midir? Kutsal Kitap’ta bulacağınız Tanrı cennette olmanızı istiyor ve planlıyor. Ölmeden önce güvenceniz olması için sonsuz kaderiniz hakkında şimdiden bilgi sahibi olmanızı istiyor. Cennete gitmek için sizi zorlamayacaktır ama isterseniz oraya gidebilirsiniz. Bunu biliyor muydunuz? Henüz Kutsal Kitap’ı okumadıysanız, ya da başka bir dinin kitabını okuyorsanız, sizi O’ndan ve cennetten ayıran engeli kaldırmak için Tanrı’nın sizin yerinize ne yaptığının farkında değilsiniz demektir.

“Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.” (Romalılar 6: 23, İncil)

Bugün web sitemizde dolaşmanıza sevindim çünkü İncil’i okuduğunuzda hoş bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kendisiyle ölümün bile kopartamayacağı kişisel bir ilişkiye sahip olabileceğiniz tek ve gerçek Tanrı bu sayfalarda sizleri bekliyor. O’nun şu vaadine kulak verin. Bu, Yeremya 29:11. ayette söylediklerinin devamıdır: “O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Kendimi size buldurtacağım” diyor RAB.” (Yeremya 29:12-14, Eski Antlaşma)

Astroloji Sapkın Bir İnanç Uygulamasıdır

Tanrı kendisini size astroloji ve gazetelerin günlük fal sayfalarıyla açıklamaz. Astroloji, gazete ya da dergilerdeki fal bölümlerinden çok daha fazlasıdır. Astroloji, kökeni eski Babil’e dayanan sapkın bir inanç uygulamasıdır. Tarihçiler, astrolojinin, eski Kildaniler’in gezegenlerin düzenli hareketlerini gözlemlemeleri, bunlara tanrı benzeri karakter ve güçler atfetmeleriyle başladığını söyler. Sonunda gezegenlere tanrıları olarak tapmışlardır. Her gezegen yaşamın belli alanlarının yöneticisi olarak görülmüştür. Astrologlar gezegenlerin düzenli hareketlerini gelecek olan şeylerin belirtileri olarak yorumlamaya çalışmışlardır.

Astroloji, insanın doğumu sırasında ve yerindeki gezegen konumlarının, insanın karakterini, yaşamda alacağı dersleri, meydan okumaları ve ruhsal yolunu yansıttığına ilişkin sihirli bir inançtır. Sapkın inançlara inanan bütün insanlar gibi çoğu astrolog, evrenin gizemli bir güçle doğaüstü bir birliği olduğuna inandığı için yaşam yolculuğumuzun gezegenler gibi dışsal etkenlerle haritasının çizilebileceğini söyler. Bu inanç, ‘Yukarıda olduğu gibi yerde olur’ ifadesiyle açıklanır. Peki, bütün bunlar içinde Tanrı’nın yeri nedir? Tanrı yoktur. Sadece tanrılar vardır. O zaman astrolojinin Kutsal Kitap inancıyla bağdaşamayacağını tahmin edebilirsiniz. Kutsal Kitap’ta bu inançlar açıkça mahkûm edilir.

03 image4783 horoscope 45Peki ya gazetedeki fal sayfaları? Bu bölümler astrolojiye inanan insanlar tarafından yazılmıştır. Bu insanların dünya görüşleri Kutsal Kitap’la uyuşmaz. Yararlı öğütler ya da zararsız eğlence gibi görünse de bu sayfalar sapkın inançların ürünleridir ve insan bunları okumaya bağımlı hale gelebilir. Niyetiniz ne olursa olsun fallara danışmak, sapkın inançları onurlandırmaktır.  

‘Astroloji’ sözcüğü Kutsal Kitap’ta yer almadığı halde ‘astrologlar’ sözü Kutsal Kitap’ta geçer. Eski Antlaşma’da peygamber Yeşaya, Babillilerin, her gün olacakları önceden bildiriyormuş gibi yapan ama Babil üzerine gelecek olan yıkımla ilgili ipucu bile veremeyen güçsüz danışmanlarına gitmeleriyle alay ediyordu. Bu falcılardan hiçbiri yıkımın ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini bilmiyordu. Hiçbiri kendilerine sorulan sorulara yanıt veremiyor ve üzerlerine gelmekte olan felaketle ilgili iyi öğüt veremiyordu.

“Aldığın öğütlerin çokluğu seni tüketti. Yıldız falcıların, yıldızbilimcilerin, ay başlarında ne olacağını bildirenlerin, şimdi kalksınlar da başına geleceklerden seni kurtarsınlar.” (Yeşaya 47:13, Eski Antlaşma)

Kutsal Yazılar, astroloji ve falları değersiz ve yanlış olarak nitelendirir. Bunlar Tanrı’yı tanıdığını iddia eden kişiler için yasaktır. Tanrı’nın halkı ancak Tanrı’nın sözünü dinlemelidir.  

“RAB'be güven bütün yüreğinle. Kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte RAB'bi an. O senin yolunu düze çıkarır.” (Süleyman’ın Özdeyişler 3:5-6, Eski Antlaşma)