headerLogo2b-18pt-myriadpro

Muhammed'in Geleceği İncil'de Önceden Bildirilmiş miydi? 2- Matta 3:11, 5:9 ve 21:33-44

 

01 image12040 read reading book 45İncil insanlar, kültür, tarih ve ilahiyatın oluşturduğu zengin bir dokudur. İncil’in sayfaları arasında gerçek sevinçleri ve acıları olan gerçek insanlarla karşılaşırız. İnsan ırkını, yaşamını uğruna verecek kadar çok seven bir Kurtarıcı’yla karşılaşırız. Ve Tanrı’yla, uzak, ilgisiz bir ruh olarak değil, insanların ilişkilerinde ve yaşamlarında yakın bir şekilde ilişkili biri olarak karşılaşırız.

Ya Muhammed? O'nun geleceği İncil'de önceden bildirilmiş miydi? Bazı Müslümanlar tarafından Muhammed'in Matta Müjdesi'nde önceden haber verildiği iddia edilir. İddialarına bakalım.

I.  VAFTİZCİ YAHYA’DAN SONRA KİM GELİR? - “Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben O'nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz edecek.” (Matta 3:11, İncil)

YANLIŞ ANLAMALAR: Müslümanlar bu ayetle ilgili olarak bu savları dile getiriyorlar.

1) Vaftizci Yahya ve İsa çağdaştı bu nedenle ‘benden sonra’ diyerek kast edilen kişi İsa olamaz.
2) Eğer bu iki kişi arasında daha güçlü olan İsa idiyse, Vaftizci Yahya, İsa’yı izleyip O’nun öğrencisi olurdu.
3) İsa sıradan bir Yahudi gibi Ürdün Irmağı’nda vaftiz edilmezdi.
4) Vaftizci Yahya İsa’nın bir peygamber olduğunu hapse girene kadar bilmiyordu.
5) Yuhanna’nın ilan ettiği Yeruşalim’i ve tapınağı daha görkemli bir hale getirecekti (bkz. Haggay 2: 8-9 ve Malaki 3:1 Eski Antlaşma) ama İsa böyle bir şey yapmadı.

1. YANLIŞ ANLAMA: Vaftizci Yahya ve İsa çağdaştı bu nedenle ‘benden sonra’ diyerek kast edilen kişi İsa olamaz.

DÜZELTME: Vaftizci Yahya ‘kendinden sonra gelecek olanın’ kim olduğunu söylüyor, bu ayetin anlamında tartışacak bir şey yok. Vaftizci Yahya, İsa’dan söz ettiğini söylediğine göre diğer dört yanlış anlamayı ele almaya gerek yok. Vaftizci Yahya’nın kimden söz ettiğini bildiğimize göre bunlar konumuz değildir. İtalik olarak belirtilmiş ayete bakın:

02 image3345 judgment 45“Yahudi yetkililer Yahya'ya, "Sen kimsin?" diye sormak üzere Yeruşalim'den kahinlerle Levililer'i gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu açıkça konuştu, inkar etmedi "Ben Mesih değilim" diye açıkça konuştu.
Onlar da kendisine, "Öyleyse sen kimsin? İlyas mısın?" diye sordular.
O da, "Değilim" dedi.
"Sen beklediğimiz peygamber misin?" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.
Bu kez, "Kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim" dediler. "Kendin için ne diyorsun?"
Yahya, "Peygamber Yeşaya'nın dediği gibi, 'Rab'bin yolunu düzleyin' diye çölde haykıranın sesiyim ben" dedi.
Yahya'ya gönderilen bazı Ferisiler ona, "Sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen, niye vaftiz ediyorsun?" diye sordular.
Yahya onlara şöyle yanıt verdi: "Ben suyla vaftiz ediyorum, ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen O'dur. Ben O'nun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim."
Bütün bunlar Şeria Irmağı'nın ötesinde bulunan Beytanya'da, Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu.
Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: "İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu! Kendisi için, 'Benden sonra biri geliyor, O benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı' dediğim kişi işte budur. Ben O'nu tanımıyordum, ama İsrail'in O'nu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim."” (Yuhanna 1:19-31, İncil)

Muhammed, ‘Vaftizci Yahya’dan sonra gelecek olan’ değildi. Dikkat etmeniz gereken şey İsa’ya Mesih dışında verilen diğer ünvandır. “Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: "İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!"”Tanrı’nın Aden Bahçesi’nden başlayarak, tarih boyunca ve sonsuzluğa kadar geçerli olacak Kurban hakkında giderek artan biçimde açıkladıkları hakkında daha fazla öğrenmek için lütfen Kurbanın Üzerindeki Sır Perdelerinin Kaldırılması adlı makaleyi okuyun.

03 image12041 vineyard 45II. BAĞ BENZETMESİ - “Bir benzetme daha dinleyin: Toprak sahibi bir adam, bağ dikti, çevresini çitle çevirdi, üzüm sıkma çukuru kazdı, bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağbozumu yaklaşınca, üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı, birini dövdü, birini öldürdü, ötekini de taşladı.

Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi, 'Oğlumu sayarlar' diyerek bağcılara onu yolladı. "Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine, 'Mirasçı bu; gelin, onu öldürüp mirasına konalım' dediler. Böylece onu yakaladılar, bağdan atıp öldürdüler.
Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak?"
İsa'ya şu karşılığı verdiler: "Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek; bağı da, ürününü kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak."
İsa onlara şunu sordu: "Kutsal Yazılar'da şu sözleri hiç okumadınız mı?

'Yapıcıların reddettiği taş,
İşte köşenin baş taşı oldu.
Rab'bin işidir bu,
Gözümüzde harika bir iş!'

"Bu nedenle size şunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen, paramparça olacak; taş da kimin üzerine düşerse, onu ezip toz edecek.” (Matta 21: 33-44, İncil)