headerLogo2b-18pt-myriadpro

İsa’nın İkinci Gelişi: İlahi Tanıklık

01 image11672 fantasy space universe 45Bu dizide yer alan dört yazıda İsa Mesih’le ilgili henüz gerçekleşmemiş bir peygamberliği ele alacağız. Henüz gerçekleşmedi; Tanrı gerçekleştiremediği için değil, önceden bildirilen olay, hala gelecekte olduğu için. Yazılar, Kutsal Kitap’taki vahyin kapsamını hatırlatıyor. Gerçeği ortaya çıkarması açısından Kutsal Kitap’ın tüketilmesi mümkün değildir. Tıpkı bir teleskop gibi, evreni göklerin yüksekliğinden, cehennemin derinliklerine kadar içine alır ve Tanrı’nın işlerini başından sonuna kadar izler. Mikroskop gibi Tanrı’nın tasarısı ve amacının en küçük ayrıntıları açıklanır. Bu olayların bütününe tanıklık ederiz ve nutkumuz tutulur. Tanrı’nın tasarılarında, bizleri cennette kendisine katılmaya davet ettiğini öğrenen insan nasıl daha farklı bir tepki verebilir?

İsa’nın dünyaya gelişinin iki aşaması hakkında Tanrı’nın açıkladıklarını ele alacağız. İsa’nın İkinci Gelişi: Birinci Aşaması yazısından okumaya başlayabilirsiniz. Dönüşünün birinci aşaması dünyayı devasa bir kaos içinde bırakacak. Buna, İstanbul, Los Angeles, Münih ve yaşadığınız yer her neresi ise, orası da dahildir. Karma karışık bir anda, dünyadaki yüz milyonlarca insanın aniden ortadan kaybolduğunu hayal edin. Giysilerini, evlilik yüzüklerini, gözlüklerini, kredi kartlarını ve ayakkabılarını bir yığın halinde geride bırakıyorlar. İsa’ya gerçekten iman eden kişilerin- bazıları gizli inananlar- kullandıkları araçlar, direksiyon başında veya kokpitte kimsenin bulunmaması nedeniyle aniden kontrolden çıkıyor. Yaşayanlar, sevdiklerinin, arkadaşlarının veya iş arkadaşlarının birkaç saniye önce oldukları yerleri birdenbire terk ettiklerini inanamayarak izlerken yangınlar başlıyor ve histeri ortaya çıkıyor. İsa’nın dünyaya ikinci gelişinin birinci aşamasının gerçekleştiği anda dünyada bunlar olacak. 

02 image10087 rapture 45Gazete başlıkları şöyle diyecek:

“Milyonlar Gizemli bir Şekilde Ortadan Kayboldu!”
“Bütün Çocuklar Yok Oldu!”
“Kaybolan Şoförler Nedeniyle Büyük bir Trafik Sıkışıklığı ve Çok Sayıda Kaza!”
“Acil Personeli Ameliyatları Bitirmeye Çalışıyor! Doktorların ve Hemşirelerin Çoğu Nereye Kayboldu?”

TANRI BUNU DAHA ÖNCE DE YAPTI

Kutsal Kitap bizlere, başkalarının da, İsa’nın ikinci gelişinin birinci aşamasında İsa’ya gerçekten inanan kişiler gibi göğe alındığını anlatır.

Kutsal Kitap’ın ilk bölümlerinde, Enoş adında bir adam hakkında okuyoruz. Sıra dışı bir şekilde dünyadan alınmıştı. “Tanrı yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu; çünkü Tanrı onu yanına almıştı.” (Yaratılış 5:24, Eski Antlaşma). Öldüğü için değil, Rab onu aldığı için ortadan kaybolmuştu. “…Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı, çünkü Tanrı onu yukarı almıştı.” (İbraniler 11:5, İncil)

Sevdikleri, “Kimse Enoş’u gördü mü? Genellikle yemeğe zamanında gelirdi, acaba ne oldu?” diye meraklanmış olmalı. Kısa bir süre sonra, arkadaşları, “Enoş kayboldu! Enoş’u en son kim gördü? Nerede gördünüz?” demeye başladıklarında kaygı paniğe dönüşmüş olmalı. 

Kutsal Kitap’ta, Tanrı’nın, bazı kişileri, ölümü deneyim etmeden, dünyadan cennete geçirdiğini okuyoruz. Tanrı istediğini yapabilir mi? Yapabilir ve yapıyor. Fakat Tanrı’nın geçmişte yaptığı hiçbir şey, İsa’nın ikinci gelişinin birinci aşamasında yapacaklarının muazzamlığıyla kıyaslanamaz.

“JETON YENİ DÜŞTÜ” DEMEDİLER

03 searching6 45İsa'nın Yerine Getirdiği Peygamberlikler– Melekler Omuzlarının Üzerinden Baktılar yazısı aşağıdaki Kutsal Yazı ayetlerini ele almıştır:

“Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan Mesih Ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, Ruh'un hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar. Şimdi size de bildirilen gerçeklerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. Bu gerçekleri gökten gönderilen Kutsal Ruh'un gücüyle size Müjde'yi iletenler bildirdi. Melekler bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlar.” (1.Petrus 1:10-12, İncil)

Mesih’in gelişini önceden bildirmeleri için Tanrı’nın esin verdiği Eski Antlaşma peygamberlerinin, kendi öngörülerini ne anlama geldiklerini belirlemek için titizlikle incelediklerini öğrendik. Bu hiç olmadı. İsa’nın gelişiyle ilgili gerçeğin açıklanmasıyla ilgili araçlar peygamberler oldukları halde, kendilerine yazmaları buyrulan şeyleri tam olarak anlamadılar.  

Bunu anlayabilirim. Üniversitede aldığım kimya derslerini hatırlatıyor bana. Dersi anlamıyordum ama ezberde iyiydim. Dersi geçecek kadar konu ve çok sayıda formülü ezberledim. Öğrenmem gereken şeyleri tam olarak anladım mı? Kesinlikle hayır. Bugün bana organik kimya hakkında soracak olsanız, bir zamanlar ezberlediklerimi unuttuğumu kabul etmem gerek.

Eski Antlaşma peygamberlerine gelince, Mesih’in acı çekeceğini net bir şekilde gördüler. Fakat bu, acılarını açık bir şekilde kavradıkları anlamına gelmiyor. Ayrıca, acıları hakkında söylenenleri, acılarını izleyecek görkemle ilgili söylenenlerle bağdaştıramadılar. 

İsa, dünyaya ilk gelişinde, Acı Çeken Kul olarak geldi. İsa, ikinci gelişinde, fatih Kral olarak gelecek. Birinci gelişinde, İsa en mütevazi koşullarda dünyaya geldi. İkinci gelişinde ise, İsa, yanında göksel orduları olduğu halde gelecek. Eski Antlaşma peygamberleri iki gelişi arasında açık bir ayrım yapmadılar. Sanki Kutsal Yazılar iki kişinin gelişini önceden bildiriyordu. Birçok Yahudi düşünür hem acı çeken bir Mesih, hem de fetheden bir Mesih olacağına inandılar. Tek bir Mesih olacağını göremediler. Bu Mesih her iki rolü de yerine getirecekti.