headerLogo2b-18pt-myriadpro

Katolik Kilisesi’nin Gerçekle İlgili Yetkili Kaynağı Nedir? Bunu Size Kim Söyledi?

01 image5123 computer 45Bu web sitesini araştırırken Katoliklik kelimesinin pek fazla geçmediğini göreceksiniz. Sevdiğim Katolik yakınlarım hakkında konuştuğumu duyacaksınız, bazen Bakire Meryem’den ve Katolik inancının bazı ilkelerinden söz edeceğim. Okuduklarınız az da olsa, kendilerine Katolik diyenlerin gerçekten Hıristiyan olup olmadığını sorgulamanıza neden olabilir. Katoliklik sadece Hıristiyanlık’ın bir yüzü mü? Tüm yüreğimle bu sorunun yanıtlanmasını hak ettiğinize inanıyorum.

Katolik Kilisesi’nin Kutsal Kitap hakkındaki görüşünü ele alarak başlayacağız. Kutsal Kitap, iman ve Hıristiyan yaşamıyla ilgili her konuda yeterli midir? Katolikler için değildir. Kutsal Kitap’ın yanı sıra ve yetki olarak eşit gördükleri ‘kutsal’ gelenek ve öğretişlerini de yetkili olarak görüyorlar. Bunların tüm gerçek imanlılar üzerinde bağlayıcı olduğunu kabul ediyorlar, onlara göre karşıt görüşleri olanlar ise sonsuza dek lanetlenme tehditiyle karşı karşıyadır!

Konumundan kaynaklanan yetkisiyle papanın beyanlarının, Musa’nın insanlığa iletmek üzere esin alarak söyledikleri kadar ilahi olduğuna inanıyorlar. Kutsal Kitap tüm gerçeğin nihai testi midir? Hayır, değildir. Katolik Kilisesi, neyin gerçek ve gerçek olmadığına karar veriyor. Sonuç olarak bu, Katolik Kilisesi’ni Kutsal Yazılar’dan daha üstün bir yetkili haline getiriyor.

İşte size Katolik Kilisesi’nin Kutsal Yazılar’ı göz ardı edip kendi inanç sistemini geliştirmesinin bir örneği. Konumuz Bakire Meryem.

02 catholic heavens queen you say 45İncil’de Meryem, kendisinin bir Kurtarıcı’ya ihtiyaç duyan bir günahkar olduğunu kabul ediyor. Bakın nasıl dua ediyor, “Meryem de şöyle dedi: "Canım Rab'bi yüceltir; Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.” (Luka 1:46-47). Ne var ki, Katolik Kilisesi, ‘Meryem, ilk günahın lekesinden korunmuş olarak saklandı’ diye öğretiyor. Bunu Katolik Kilisesi Katekizmi’nde okuyabilirsiniz. Bkz. paragraflar 491-492 ve 508. (Katolik Kilisesi Katekizmi, Katolik Kilisesi’nin inanç ve uygulamaları konusunda ki resmi yayınıdır.) 

Kutsal Yazılar, başka insanlar gibi, Meryem’in de günah işlediğini açıkça anlatıyor. “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.” (Romalılar 3:23, İncil). Meryem günahının farkındaydı. Buna karşın, Katolik Kilisesi, Meryem’in inandığı bu gerçeği göz ardı ediyor. Daha da kötüsü, Katolik Kilisesi, Kutsal Yazılar’ın açık öğretişini göz ardı ediyor. Tanrı’nın sözünü, sanki “Meryem dışında, herkes günah işledi” diyormuş gibi çarpıtıyorlar. 

Katolik Kilisesi’nin günah hakkında öğrenmesi gereken şey nedir? Hepimizin öğrenmesi gereken şeyle aynı şeydir. Günah, Tanrı’nın görkemine göre ölçülüyor ve hepimiz bu ölçüye göre eksik kalıyoruz. Meryem de öyle. Ben de. Siz de. Hepimiz eksik kalıyoruz. Sadece Tanrı görkemli çünkü sadece Tanrı günahsızdır. Kendimizi birbirimizle kıyasladığımızda her zaman bizden daha eksik kalan birini bulabiliriz. Daha dürüstüz, daha sadığız, daha dindarız, vs. Peki ya kendimizi Tanrı ile kıyasladığımızda durum nedir? O’nun standartlarından inanılmaz ölçüde eksik kalıyoruz. İnsanlar, günahlılıklarının doğası ve ölçüsü konularında büyük farklılıklar gösterseler de, insanların en iyisi ve en kötüsü arasında kesinlikle fark yoktur çünkü hepimiz Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldık. Bu, İzmir’den New York’a, Atlas Okyanus’u üzerinden atlamaya çalışmak gibi bir şeydir. Bazılarımız, okyanus üzerinde diğerlerinden bir metre kadar daha ileri atlayabilir. Eee ne olmuş? Hiçbirimiz, bir kıyıdan diğerine dev bir adım atamayız. Hiçbirimiz. Meryem bile.

Cennete gidiyor musunuz?

Katolik Kilisesi hangi hataları yaptı? Katolik doktrininde Kutsal Yazılar’a hak ettiği yer verilmediği için Meryem’e yüceltilmiş bir konum verilmiştir. Maalesef, insan yüreğinin özlemlerini karşılamayan bir din sistemi kurmuştur. New York’a atlamayı bırakın, gerçekten atlamak istediğimiz yere, cennete nasıl atlayabiliriz? İzmir’den cennete? Van’dan cennete? Londra’dan cennete? Olduğunuz yer her neresiyse, oradan cennete? ‘Atlamak’ derken, erişmeyi kast ediyorum. Peki, Katolik Kilisesi, cennet güvencesi hakkında neler öğretiyor? Katolik Kilisesi kimseye sonsuzluğu cennette geçireceği güvencesini veremiyor. İyi haber, bunun Kutsal Kitap’ın öğretişine aykırı olmasıdır! 

03 image7484 computer write 45İnanın bana, amacım kimseyi gücendirmek değil! Hıristiyan inancı ve Roma Katolik doktrinleri arasında önemli farklılıklar olduğu için web sitemizde bu tür bir diziye ihtiyaç duyduk. Hıristiyanlık hakkında daha fazla öğrenmek isteyen Müslümanlar’ın, Katolik Kilisesi’nin gerçek Hıristiyanlık’ı temsil edip etmediğini öğrenmeye hakları var. 

Eğer Katolikseniz, bu dizinin amacının sizi gücendirmek olmadığını lütfen anlayın. Bu web sitesinde, çeşitli dinler ve inanç gruplarının öğrettiklerini inceliyor ve bunları Kutsal Kitap’la kıyaslıyoruz. Gerçek Hıristiyanlık, özgür araştırmaya dosttur. Sadece insanlar söylüyor diye birşeylere inanmamızı beklemez. Bu nedenle, bu dizideki yazıları incelemeye ve Kutsal Kitap’ın öğrettiklerini sunup sunmadıklarını görmeye teşvik etmek istiyorum sizleri. Eğer bunu yaparsanız, tam olarak Kutsal Kitap’ın buyurduğunu yapmış olursunuz, “Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun.” (1.Selanikliler 5:21, İncil)

Katolik Kilisesi Meryem için başka ne yaptı?

Katolik Kilisesi Tanrı’nın Meryem’i bedensel olarak cennete aldığını söyler. Bedeni, günahın laneti altında mezarda çürümemiştir çünkü günahsızdı. (Katolik Kilisesi Katekizmi, paragraflar 288 ve 289.) 

Katolikler neden bu öğretişe inanmak zorunda? Papa XII. Pius bunun doğru olduğunu ilan etti. Bunun günahın sonucu olduğunu Kutsal Yazılar’ın açıkça öğrettiğini biliyordu; Tanrı Adem ve soyundan gelen herkese bunu söyledi, “...topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin.” (Yaratılış 3:19, Eski Antlaşma). Fakat bu papa, ‘Tanrı Kutsanmış Bakire Meryem’in bu genel kuraldan muaf olmasını istedi’ diye açıkladı.  

Katolik ilahiyatçılar Meryem’in Göğe Alınmasının Kutsal Kitap’ta öğretilmediğini hemen kabul ediyorlar. Bunun yerine Meryem’in göğe alınmasının ‘uygun’ olduğunu söylüyorlar ve böylece cennete gönderiliyor; beden, can ve ruh olarak!