headerLogo2b-18pt-myriadpro

Tanrı'yla Esenlik Dolu Bir İlişki Mümkün mü?

 

01 connect1 temp5 45Esenlik Tanrısı’nın size esenlik armağanını vermesini ister miydiniz? Tanrı’yla ilişkinizde esenliği tatmak ister miydiniz?

Tanrı kendisiyle bu esenliği tatmanızı mümkün kıldı. Öyleyse O’nunla bir ilişkiye başlamak için gereken nedir? Örneğin, sigarayı bırakana kadar beklemeniz mi gerekir, yoksa önce zevk aldığınız gizli günahınızdan pişman mı olmalısınız? Hayır, bunlar öncelikli gerekler değil. Samimiyetle yaptığınız iyiliklerinizin sayısını artırarak kendinizi bugünkü inancınıza daha fazla mı adamalısınız? Kesinlikle hayır! Tanrı kendisini kişisel olarak nasıl tanıyabileceğiniz İncil’de çok açık bir şekilde ifade etmiştir.

Ama önce huzuru ve doyumu nasıl yanlış bir şekilde aradığımızı anlatayım. Eğer siz de benim gibiyseniz, örneğin bir elbise aldığınızda mutlu olacağınızı düşünürsünüz. Eğer şöyle böyle bir kız veya erkek arkadaş bulursanız, hayatınızda eksik kalmayacak gibidir. Eğer o işi alabilirseniz, içinizdeki o boşluk kaybolabilir. Ah bir de camiye veya sinagoga veya kiliseye daha sık gidebilseniz! Liste bu şekilde devam eder. Ancak bir süre sonra, istediğinizi aldıktan, kullandıktan, kendinizi adadıktan, giydikten veya yaptıktan bir ay veya bir yıl sonra kendinizi daha önceki gibi boş hissedeceksiniz. Neden böyle olduğunu biliyor musunuz?

Tanrı’yla kişisel bir ilişkiye sahip olmak için yaratıldık. Bu ilişki içerisinde bulunmak ruhumuzu nihai olarak doyuracak tek şeydir. Belirli bir inanca veya onun gerektirdiği kurallara adanmak değil, ancak Tanrı’yla  kişisel bir ilişki bunu sağlayabilir. Asıl olarak ne için var olduğunu bulduğunuzda, işte o zaman huzura kavuşacaksınız. Bir düşünür şöyle demiş: “Tanrım, bizi kendin için yarattın ve kalplerimiz eksiklerini Sen’de giderene dek huzursuz kalacaklardır.” Tanrı ile ilişki, ruhlarımızın özlemini dindirecek tek şeydir.

İşte Tanrı sizinle yeni ilişkisine şöyle başlar:

02 eternity1a your eternity 451)  Hepimiz günah işleriz ve günahımız bizi Tanrı’dan ayırır. Bu ayrılığı, Tanrı’dan uzak oluşumuzu hissediyoruz, öyle değil mi? Bunun bizim günahlılığımız yüzünden olduğunu düşünmemiş olabiliriz ama Tanrı’nın uzak ve bilinemez göründüğünü bütün varlığımızla biliriz. Bazı teologlar, Tanrı’nın bu dünyanın ötesinde, yarattıklarıyla kişisel ilişki kuramayacak bir uzaklıkta olduğunu ve böyle bir temasa ilgi duymadığını öğretmiş olabilirler. Bu doğru değildir. Bilinemeyecek bir Tanrı değildir. Kutsal Kitap’ın Tanrısı, bizim gibi insanlarla paydaşlığı arzulayan bir Tanrı’dır. Bireylerle kişisel bazda ilişki kurar. Yaşamımızla, bizimle birer birey olarak ilgilenir. Eğer İslam’ı doğru anlıyorsam, Allah kişisel bir tanrı değildir. Allah’ın insana yakın olduğu söylenir, fakat insanın onu kişisel olarak tanıması mümkün değildir. Örneğin, yaşamınız boyunca hiçbir zaman O’nun karşısında konumunuzun ne olduğunu bilemezsiniz. O’nun gözünde yeterince iyi misiniz? “İyi”nin yeterlilik ölçüsü nedir? Canlı, bireysel düzeyde sizinle iletişimde olan, karşılık veren ve size sevgisini gösteren bir ilahi varlıkla ilişki içinde olduğunuza ilişkin içsel bir doğrulama veya onay hissetmezsiniz. Böyle bir ilişki olduğunu varsayarsınız ve umarsınız, ama bundan emin olamazsınız ve bunlarla ilgili yeterli somut güvence de bulamazsınız. Tanrı insana nasıl yaklaşır? Bakın ne diyor:

“(RAB diyor ki,) seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim.” (Yeremya 31:3, Eski Antlaşma)

“Ama RAB, ‘Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi?” diyor, “Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? Kadın unutabilir, ama ben seni asla unutmam.” (Yeşaya 49:15, Eski Antlaşma)

“Bana yakar da seni yanıtlayayım; bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri sana bildireyim.”  (Yeremya 33:3, Eski Antlaşma)

“Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum” diyor RAB. “Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.” (Yeremya 29:11, Eski Antlaşma)

03 eternity but where in it1 temp5 45Tanrı tasarılarını yapar ama aynı zamanda insana tasarılarını açıklar. Gelecekle ilgili olarak sizi cevapsız, karanlıkta bırakmaz, buna siz daha bu hayattayken cennete gidip gitmeyeceğiniz de dahildir. Neden? Tanrı yaşamın yazarıdır. Yaşam, her düzeyinde, kaynağını O’dan alır! Buna ilişkiler de dahildir. Tanrı sadece ilişkilerin yazarı olmakla kalmıyor, bizimle canlı bir ilişkiye de sahip olmak istiyor. Sizi yaratanla bireysel düzeyde bir ilişkinizin olmasını istiyorsanız, bu mümkündür. Tanrı’yla sonsuza dek sürecek bir ilişkiye sahip olabilirsiniz. Bunun, bir Müslüman için anlaması zor olduğunu biliyorum. Ne var ki, Tanrı sadece sizi yaratmakla kalmadı, kusursuz sevgisiyle sizi seviyor ve sonsuzluğu O’nunla geçirmenizi istiyor!

Size sözlü ve fiziksel olarak kötü bir şekilde davranan ve sizden çok işiyle veya dostlarıyla ilgilenen bir babanın olduğu bir evde yetiştiyseniz, Tanrı’nın böyle olmadığını bilmenizi isterim. Buna inanmakta zorluk çekiyorsanız, tam size göre bir dizi var. Tanrı’nın Sevgisi Hakkında Daha Fazla Öğrenmek adlı dizideki makaleleri okuduğunuzda, eminim Tanrı’nın sizi sevme biçiminden ötürü teselli bulacaksınız.

İnsanlar yüzyıllar içinde Tanrı ve gerçek doğası hakkında çok sayıda yanlış çıkarımlarda bulunmuştur. Tanrı, kuralcı din önderleri ve yaşam biçimleriyle, Tanrı’nın gerçek suretini çarpıtan öfkeli dünyasal babalarla yanlış bir şekilde temsil edilmiştir. İnsanlarla İsa’nın Müjdesi’ni paylaşırken sık sık ateistlerle karşılaşıyorum. Ateistlere sorduğum ilk soru şu oluyor: “İnanmadığınız bu Tanrı’yı anlatır mısınız?” Anlatmaya başladıklarında % 99 Kutsal Kitap’ın Tanrısı’ndan başka birini anlatıyorlar. Benim onlara yanıtım ise, “Tanrı böyle değildir” oluyor.