headerLogo2b-18pt-myriadpro

Kutsal Kitap Kur’an’la Çeliştiği İçin Güvenilir Değildir, Öyle Değil mi?

 

Öncelikle, inançlarımızın birbirinden çok farklı olduğu konusunda birbirimize karşı dürüst olmalıyız. Benim gibi hem Kutsal Kitap’ı hem de Kuran’ı okuduysanız, bunların birbirinden ne kadar farklı olduğunun farkında olabilirsiniz. Kutsal Kitap, Tevrat, Zebur ve İncil’den oluştuğu için sorunuza İncil’i de kattığınızı varsayıyorum. Yani, ‘Kuran’la çeliştiğine göre İncil de güvenilir değildir’ diye düşünüyorsunuz.     

Bütün Dinler Doğru Olamaz

01 image2972a equal question mark 45Kutsal Yazılarımız birbirinden o kadar farklı ki, her ikisi de doğru olamaz. Nitekim bütün dinler doğru olamaz çünkü hepsinin Tanrı’nın doğası, cennete nasıl gidileceği, kötülüğün varlık sebebi vs. gibi konularda çok farklı görüşleri vardır. Farklı iddiaları vardır ve bunların hepsinin nasıl doğru olabileceğini anlamak zordur. Gülümseyen Buda’yla bir zamanlar çarmıha gerilmiş, fakat şimdi dirilmiş olan Rab İsa Mesih arasında çok fark vardır. Bu nedenle, Kuran’ın İncil’le ve İncil’in Kuran’la çelişmesi bizleri şaşırtmamalıdır.

Bu farkın altını çizmek için iki dinin bağışlama ve sonsuz güvenlik konusunda neler öğrettiğine bakmamız yeterlidir. İki inancı yanyana koyup kıyaslayalım. Bu süreç içinde imanınızı yanlış bir şekilde tanımlıyorsam lütfen beni bağışlayın. Bunu bilerek yapmıyorum. Ayrıca, bilmeniz için söylüyorum, sadece bu iki konu üzerinde duracağım çünkü yüreğinizde cennete gidip gitmeyeceğinizi bilmek istediğinizi biliyorum. Bu yaşamda, kim bir sonraki yaşamda nerede olacağını bilmek istemez ki? Kim bu nihai sorunun yanıtını bilmek istemez ki? Öldüğünüzde gideceğiniz yerin cennet olacağını bilecek kadar Tanrı tarafından nasıl bağışlanacağınızı bilmek isteyeceğinize inanıyorum. Tanrı saklasın, ama bugün ölecek olsanız, cennete gideceğinizden %100 emin olmak istersiniz. Öldüğünüzde gözlerinizi yumduğunuzda, cennetin görkemini ve pırıltısını görmek üzere açılacaklarını bilmek istersiniz. Ben de bunu bilmek istiyordum ve farklı dinlerin inançlarıyla ilgili sorular sorup, okuyup durdum, ta ki soruma tatmin edici bir cevap verene kadar. Bu süreç içinde, daha önce söylediğim gibi Kuran’ı okudum.

İslam’da Doğru Olmak

02 image7309 fear unsure doubt face 45İslam’da Tanrı karşısında doğru olmanın gereği ona iman etmek ve iyi olanı yapmaktır. (Bakara 2:112, 2:277). İman etmeyenler yargılanır. (Al-i İmran 3:10, 3:131). İmanlıları öldürenler yargılanır. (Nisa 4:93). Peki ama yanlış şeyler yapan imanlılara ne olur? Kuran Tanrı’yı “son derece bağışlayıcı” (Al-i İmran 3:31) olarak betimler ve iyilik yapanları sevdiği ve onları bağışlayacağı söylenir. (Al-i İmran 3:148, 152). Tanrı’nın kötülük yapanları sevmediği de söylenir. (Bakara 2:276, 3:57, 7:55). Siz günah işliyor musunuz?  Bütün insanların, inançlarına adanmış olanların bile, Tanrı’ya karşı itaatsizlik ettiğine katılıyor musunuz? O halde, Müslümanlar Tanrı karşında nerede durduklarını nasıl bilebilirler? Bu hayatta, Tanrı’nın kendisini imanı ve iyi işleri için sevdiğini yoksa yaptığı kötü şeyler, kaçırdığı fırsatlar ya da arada sırada yaşadığı kuşkulardan dolayı kendisinden nefret mi ettiğini nasıl bilecek? Bu sorunun yanıtı şu iki ayettedir:

“Artık kimlerin (sevap) tartıları ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; (çünkü onlar) ebedî cehennemdedirler.” (Müminun 23:102-103)

Tanrı’yla Ölümün Bile Bozamayacağı Kişisel Bir İlişki

Fakat bağışlama insanın içten olmasını ve yaptığı yanlış şeyi bir daha tekrar etmemesini gerektirir. (Bakara 2:275, 3:135, 5:95). Allah’ın bağışlamasının bir zaman sınırı da vardır. Yanlışlarını yaptıktan hemen sonra tövbe edenler bağışlanıyor ama ölüme kadar bekleyenler bağışlanmıyor. (Nisa 4:17-18, 39:54). Müslüman olan biri Tanrı’yla barışabilir mi? Bunu söylerken, Müslüman olan kişi Tanrı’yla ölümün bile bozamayacağı kişisel bir ilişkiye sahip olabilir mi demek istiyorum. Bu mümkün olsaydı tabii ki bunu isterdiniz, değil mi? Fakat bunun olmasına engel olacak başlıca iki engel vardır:

03 scales modern look jpg 45I. Birinci soru insanın iyi işlerinin günahlarından daha fazla olmasının mümkün olup olmadığıdır. Unutmayın, günah sadece yapılan şeyler değil, nefret, kibir, şehvet, kıskançlık, vs. gibi düşünceleri de kapsar. Hardal tanesi ağırlığında hatalar bile hesaba katılacaktır. (Enbiya 21:47). Kim, her gün yanlış davranışları, kötü düşünceleri ve iyi şeyler yapmamış olmayı karşılayacak kadar iyi işler yapabildiğini dürüstçe söyleyebilir? Kuran kötülükleri karşılayabilmesi için Tanrı’nın iyi işleri çoğaltacağını söylüyor (Nisa 4:40) ama Tanrı’nın bunu yapmayı isteyebileceği doğruluğa sahip olunup olunmadığı nasıl bilinebilir?  

Cennete Gitmek İçin Ne Kadar İyi Olmak Gerekir?

Cennete gitmek için ne kadar iyi olmak gerekir? Ne kadar iyi, yeteri kadar iyidir? Bilmiyorsunuz. Ayrıca, Kuran Allah’ın nasıl davrandığını şöyle açıklıyor: “Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder.” Yargı Gününde Kuran’da açıklanan Tanrı istediğini yapar.

Bağışlanacaklarını düşünen bazılarının Allah tarafından cezalandırılması mümkündür. Nitekim, Kuran Tanrı’nın kibirlilerden nefret ettiğini söylediğine göre (Nahl 16:23) terazinin aleyhlerine ağır basmasına neden olan kibir ve kendi doğruluğuna güvenme günahları olabilir. Aynı şekilde, Allah, evliliği boyunca eşine sadık kalmamış ve işinde ahlaksızlık yağmış birine cami yapımı için büyük bir miktar bağış yaptığı takdirde cennete girmesine izin verme kararı verebilir. Allah bu insanın hayatına bakıp caminin yapımı için para bağışlamasının kendisini hoşnut ettiğini söyleyebilir. Bu adam cennete gider. Siz bunun tersini söyleyemezsiniz. Siz kimsiniz ki, ne kadar iyinin Allah için yeterli olduğunu söyleyesiniz. Ve sadık olmayan koca konusunda, yeteri kadar iyi olan nedir? 

Daha önce söylediğim gibi, inançlarımızı yanyana koyup kıyaslarken imanınızı yanlış bir şekilde tanımlıyorsam lütfen beni bağışlayın. Bunu bilerek yapmıyorum.