headerLogo2b-18pt-myriadpro

Muhammed'in Geleceği İncil'de Önceden Bildirilmiş miydi? 3- Matta 11:11. Göklerin Egemenliği ile İlgili Bu ayette Sözü Edilen Kişi Kimdir?

 

01 choices weighing 45

Hıristiyanlık inancını benimsemeden önce çok temkinliydim. Siz de temkinli olun!

"Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun." (1. Selanikliler 5: 21, İncil)

Sırf başkaları doğru olduğunu söylediği için herhangi bir şeye inanmalı mıyız? Hayır. Popüler görüşlerin veya herhangi birinin belli bir dini inanca karşı önyargısı veya küçümsemesinin de bizi sürüklemesine izin vermemeliyiz. Tanrı her şeyi sınamamızı buyuruyor. Bu da, kim inanırsa inansın ve insanlar ne kadar kutsal sayarlarsa saysınlar her şey demek.

Dinsel inançları sınamak saygısızlık ve doğru düzgün yetiştirilmemek demek değil. Aslında, tam aksi. Tanrı’nın buyruklarını ciddiye aldığımızı gösteriyor. Neden Kuran’ı sorguladığımı görmeniz için bunu anlatıyorum. İnançlarınıza saygı duymadığım için değil. İncil’i de aynı şekilde sorguladım.

İncil’i ilk kez okumaya başlar başlamaz, güvenilirliği konusunda kanıtları incelemeye başladım. Neden? Gerçek, özgür araştırmanın dostudur. Gerçekten korkmamıza gerek yok. Başkaları niyetimizi yanlış bir şekilde yargılayabilirler. Bazıları çok fazla soru sorduğumuzu söyleyebilirler. İmanın Tanrı’yı onurlandıran bir şey olduğunu söyleyecekler. Kimsenin Kuran’ı sorgulayamayacağını söyleyecekler. Ben ne öneriyorum? İnandığımız şeyi sorgulamalıyız. Bu kendimize ve Tanrı’ya borçlu olduğumuz bir görev.

Sizin için duam, Tanrı’nın İsa’nın kim olduğunu anlamanıza yardım etmesidir. Tanrı ne diyor? “Bana yakar da seni yanıtlayayım; bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri sana bildireyim.” (Yeremya 33: 3, Eski Antlaşma)

ÜZERİNDE DÜŞÜNMEMİZ GEREKEN KONU

02 questioning5 temp5 refined 45Bazıları Muhammed’in peygamberlerin sonuncusu olarak Göklerin Egemenliği’ne girdiğini iddia ediyorlar. Bu iddiayı iyi tetkik edelim. Göklerin Egemenliğinde sözü edilen kişi Muhammed midir?

AYETİMİZ

“Size doğrusunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında Vaftizci Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır. Bununla birlikte, Göklerin Egemenliği'nde en küçük olan ondan üstündür.” (Matta 11:11, İncil)

YANLIŞ ANLAMA - İsa, Vaftizci Yahya’yı en üstün peygambere eş görüyor. Fakat İsa, Göklerin Egemenliği’nde en küçük olanın ondan üstün olacağını söylüyor. Müslümanlar ‘en küçük’ ifadesinin kronolojik bir referans olduğunu söylüyor ve Göklerin Egemenliği’nde ‘en küçük’ olanın en son peygamber olduğunu savunuyorlar. Ayrıca, bu kişinin Muhammed olduğunu ileri sürüyorlar.

DÜZELTME - Kendimizi üç soru sormamız gerektiğine inanıyorum. (1) Tanrı’nın egemenliği nedir? (2) Bu ayette ‘en küçük’ ifadesini nasıl anlamalıyız. Hangi anlamda ‘en küçük’? ve (3) Tanrı’nın Egemenliği’nden en küçük olan kimdir ve ne anlamda Vaftizci Yahya’dan daha üstündür?

GÖKLERİN EGEMENLİĞİ NEDİR?

İncil’de Vaftizci Yahya’yla ilk kez karşılaştığımızda, aşağıdakini ilan ettiğini görüyoruz:

“O günlerde Vaftizci Yahya Yahudiye Çölü'nde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu: "Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaşmıştır." Nitekim Peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti:

"Çölde haykıran,
'Rab'bin yolunu hazırlayın,
Geçeceği patikaları düzleyin' diye sesleniyor."” (Matta 3:1-3)

03 image11020 jesus resurrection dark yellow 45Genellikle bir egemenlikten söz ettiğimizde hareket ettiğini ya da geldiğini söylemeyiz. Fakat, egemenliğin ‘yaklaştığı’ söylenebilir. Ya da İsa Mesih’in egemenliğinin yakın olduğunu söylediği zaman Vaftizci Yahya bundan bahsediyordu. Vaftizci Yahya, İsa Mesih’in krallığını kuracağı ve egemenliğine başlayacağı zamanı kast ediyordu. O halde bu ifade, bu egemenliğin herhangi bir dönemiyle sınırlanmamalıdır, dünyada ve cennette halkı üzerindeki egemenliğini içermelidir.

Vaftizci Yahya, Göklerin Egemenliği yaklaştığı için insanların silahlanması gerektiğini mi söyledi? Roma ve işgal kuvvetlerine karşı savaş açabilmeleri için Filistin çevresinde askeri birlikler kurup Kralların Kralının onları bir ordu olarak organize etmesini mi beklemeliler? Bu zaferden sonra güç kullanarak dünyayı mı ele geçirmeliler? Hayır, Yahudi ulusunu, askeri tatbikata çağırmak yerine, Vaftizci Yahya onları yaşamlarını değiştirmeye davet etti. Onları tövbe etmeye çağırdı. Yakın olan Egemenlik için, tövbe ve paklık, savaş ve askeri fetih düşüncelerinden daha uygundu. Halk, O’nun tam egemenliğine engel oluşturacak her şeyi yaşamlarından uzaklaştırarak ‘Rab’bin yolunu hazırlayabilirdi.’ Vaftizci Yahya’nın yüreği gelecek Olan’ın gelişi için hazır mıydı? Tanıklığına kulak verin:

“'Ben Mesih değilim, ama O'nun öncüsü olarak gönderildim dediğime siz kendiniz tanıksınız. Gelin kiminse, güvey odur. Ama güveyin yanında duran ve onu dinleyendostu onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böylece tamamlandı. O büyümeli, bense küçülmeliyim. Gökten gelen ise, herkesten üstündür.” (Yuhanna 3: 28-31, İncil)