headerLogo2b-18pt-myriadpro

Kutsal Kitap İyileştirme Hakkında Ne Söylüyor? Bağışlatmada İyileştirme Var mıdır?

 

01 image8060 dream think wonder 45Web sitesinin “İsa’nın Duyguları” adlı bölümündeki yazılardan herhangi birini okudunuz mu? O bölümde İncil’den alınmış 15 hikaye var. Burada İsa’nın, kendisini izleyip iyileştirilmeye ihtiyaç duyan insanlara nasıl karşılık verdiğine bakıyoruz. Lütfen bunları okuyun ve hayatınızı nasıl etkilediğine bakın.  

Kutsal Kitap iyileştirme hakkında neler söylüyor? Tanrı’nın iyileştiren bir Tanrı olduğunu söylüyor. İncil’i okuduğunuzda İsa’nın zamanının büyük bir kısmını insanları iyileştirmek için kullandığını göreceksiniz. Bunu yapmaktan zevk alıyordu. İsa’nın dünyaya gelme amacı insanları, üzerlerinde baskı yapan her şeyden kurtarmaktı. Bu, hastalıktan, Şeytan’a ait güçlerden ve ölümden özgür olmayı içeriyordu. İnsanın bütün olarak iyi olması -varlığının her düzeyinde sağlıklı olması- Tanrı’nın nihai amacıdır. Bunu biliyor muydunuz? İlk olarak Tanrı bugün Kendisiyle ilişkinizi iyileştirmek istiyor. Sizden tek istediği işbirliği yapmanızdır.     

İsa’nın dünyadaki göreviyle ilgili olarak söylediği ilk sözler kısa ama son derece güçlüydü. Bu sözler nasıl bir görevi olduğunu özetliyor:

“İsa, büyüdüğü Nasıra Kenti'ne geldiğinde her zamanki gibi Şabat Günü havraya gitti. Kutsal Yazılar'ı okumak üzere ayağa kalkınca O'na Peygamber Yeşaya'nın Kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu: ‘Rab'bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde'yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rab'bin lütuf yılını ilan etmek için Beni gönderdi.’ Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle O'na bakıyordu. İsa, “Dinlediğiniz bu Yazı bugün yerine gelmiştir" diye konuşmaya başladı.” (Luka 4:16-21, İncil)

02 bondage sharper 45İsa’nın özgür kılmak için geldiği tutsaklar, Roma’nın acımasız işgalci güçleri altında yaşayan İsrailliler değil, günaha tutsak olan insanlardı. İsa şöyle dedi:

“İsa, ‘Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir’ dedi.” (Yuhanna 8: 34, İncil)

Yani, günah işleyen herkes, kölenin efendisine bağlı olduğu gibi, günah işlemeye bağlıdır. Eğer günahkarsanız, yarın günah işlememe kararı alamazsınız. Günah işlemek dışında özgürce yapabildiğiniz bir şey yoktur. Bazı günler daha az günah işleyebilirsiniz ama günah işlemekten tamamıyla vazgeçmeniz mümkün değildir. Bu gerçekten de insanın yaşadığı en aşağılayıcı kölelik biçimidir. İsa dünyaya ne için geldiğini söylemişti? Tutsakları özgür kılmak için! İsa insanları eski bütünlüklerine kavuşturmak için geldi. Bu bütünlük Aden Bahçesi’nde kirlenmişti. Kutsal Kitap’ın ilk kitabı olan Yaratılış kitabının ilk bölümlerini okuduğunuzda insanın Tanrı’yla paydaşlık etmek üzere yaratıldığını görürsünüz. Tanrı’nın bizler için tasarısı işte budur. Tanrı, bizimle kişisel bir ilişkiye sahip olmayı arzular. Fakat, Adem ve Havva günah işler işlemez Tanrı’dan saklandılar. Günah insanlar üzerinde her zaman aynı etkiyi yapar. Yaratıcımızla ve birbirimizle ilişkimizi bozar. Aden Bahçesi’nde bozulma üç ayrı düzeyde gerçekleşmeye başladı: kişisel, fiziksel ve ruhsal. İnsan ve Tanrı da dahil olmak üzere diğer her şey arasındaki uyum bozuldu.   

03 image10297 face laugh 45Biri bana ilk kez İsa’ya ihtiyacım olduğunu söylediğinde ne yaptığımı hatırlıyorum. Güldüm ve İsa hakkında ne düşündüğümü anlattım. Gülmemeliydim. Günah insanı yenmiş ve utanca boğmuştur. Maalesef çok uzun bir süre boyunca ben de günah tarafından yaralanmış biriydim. Siz de günahın zarar verdikleri arasındasınız ama yalnız değilsiniz. Tanrı’yla bir zamanlar sahip olduğumuz ilişkiyi bozan ve toplumumuzda ve yüreklerimizde yer etmiş bir kötülük var. Bugün Tanrı size ne kadar yakın? Uzak ve tanınması imkansız gibi mi görünüyor? Öldüğünüz zaman cennete gidip gitmeyeceğinizi biliyor musunuz? Bu soruları sormamın nedeni Tanrı’nın başlangıçta tasarladığı ilişkinin var olmadığını göstermeye çalışmamdır. İyi haber, İyileştirici ve Özgür Kılıcının bizleri Tanrı’yla barıştırmak için gelmiş olmasıdır. Sizden tek istediği şey, işbirliği yapmanız.  

“Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü.” (1. Petrus 3:18, İncil)

İkinci sorunuz İsa’nın ölümüyle ilgili olan iyileştirme hakkında olduğuna göre, muhtemelen baktığınız ayetlere birlikte göz atalım. Birincisi Kutsal Kitapta İsa gelmeden 700 yıl önce O’nun hakkında söylenmiş olan peygamberlik sözleridir.

“Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.” (Yeşaya 53: 4-6, Eski Antlaşma)

İkincisi İncil’den:

“Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz.” (1. Petrus 2: 24, İncil)