headerLogo2b-18pt-myriadpro

Hepimizin Bir Koruyucu Meleği Var mı?

01 image10890 angel zzz2 45Benim Kutsal Kitap’ta en sevdiğim bölümlerden biri Mezmur 103’tür. Burada mezmur yazarı Tanrı’nın meleklerinden ve onların Tanrı’ya hizmetinden söz ediyor. Meleklerin bize hizmet edip etmediğini düşünmeden önce bu ayetlere bakalım:

“RAB'be övgüler sunun, ey sizler, O'nun melekleri, O'nun sözünü dinleyen, söylediklerini yerine getiren güç sahipleri! RAB'be övgüler sunun, ey sizler, O'nun bütün göksel orduları, isteğini yerine getiren kulları!” (Mezmur 103:20-21, Eski Antlaşma)

Tanrı hiçbir aracı olmadan bağımsız bir şekilde hareket edebileceği halde, yapacaklarını yapmak için hem melek hem de insan araçlar kullanır. Kutsal Kitap’ta meleklerin insanlara yaptıkları çeşitli hizmetler olduğunu görüyoruz. İnsanlara hizmetlerinden söz edilirken en fazla ‘koruyucu melek’ olmalarından söz edilir. Pek çok insan bana, ‘Herkesin bir koruyucu meleği var mıdır?’ diye sorar. Herkesin bir koruyucu meleği olması konusunda belirgin bir ayet olmadığı halde, Kutsal Kitap meleklerin imanlıları koruduğunu söyler. Mezmur 91’de imanlılara ilahi koruma güvencesi verilir:

“Sen RAB'bi kendine sığınak, Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için başına kötülük gelmeyecek, Çadırına felaket yaklaşmayacak. Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek, gideceğin her yerde seni korusunlar diye.” (Mezmur 91:9-11, Eski Antlaşma)

Peki Tanrı’dan melekler aracılığıyla verilen bu olağanüstü ilgiyi görecek olanlar kimler? Bu Mezmur’un ilk ayeti bunu söylüyor. Bunu okurken kendinize meleklerin Rabbi'ni tanıyıp tanımadığınızı sorun.  

“Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan, Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.” (Mezmur 91:1, Eski Antlaşma)

Rab’bi tanıyan herkese tam koruma sözü verilmiştir. Fakat, Her Şeye Gücü Yeten’in gölgesinde barınmayanlar var. Tanrı bu mezmurda gerçek imanlılara meleklerin korumasından çok daha fazla şey vaat ediyor. Bakın ne söz veriyor:

02 image10896 castle fortress 45“Beni iyi tanıdığı için ona kale olacağım. Bana seslenince onu yanıtlayacağım, sıkıntıda onun yanında olacağım, kurtarıp yücelteceğim onu. Onu uzun ömürle doyuracak, ona kurtarışımı göstereceğim.” (Mezmur 91:14-16)

Hayatta bundan daha başka ne isteyebiliriz? İmanlılar nereye giderlerse gitsinler melekler onları orada da koruyacaktır. Yaşamımız dönemeçler ve ani değişikliklerle doludur. Kim yaşamdaki fırtınalarla ne zaman karşılaşacağımızı, ne zaman bunlardan zarar görme tehdidi altında olacağımızı bilebilir? Tanrı’nın koruması çok geniştir. “Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek, gideceğin her yerde seni korusunlar diye.”

Nereye gidersek gidelim melekler bizi koruyacaktır. Bunu nasıl yaptıklarını bilemeyiz. Cinleri uzak mı tutuyorlar? Belli bir otobüs ya da kamyon bize çarpmasın diye yollarını mı değiştiriyor, yoksa trafiği mi geciktiriyorlar? Daha gizli olan hastalığın fiziksel güçlerine mi müdahale ediyorlar? Bunu bilmiyoruz. Bir gün öğreneceğiz ve bu göksel takımın görünmeyen korumasının büyüklüğü karşısında şaşırıp kalacağız. Bu, cennettte olacak. Bu mezmurda betimlenen insan işte bu görkemli yere gidecek. Dünyadaki günlerini tamamladıktan sonra yaşamını bırakmayı gönül rahatlığıyla kabul edecek. Yaşamın ziyafet masasından yeterince yemiş ve doymuş olarak kalkacak. İstese bile daha fazlasını yiyemezdi. Sonra ölüm vadisinden geçip cennete gidecek.

“Onu uzun ömürle doyuracak, ona kurtarışımı göstereceğim.”

Öldüğünüz zaman cennete gidip gitmeyeceğinizi biliyor musunuz? Bilmiyorsanız melekler tarafından korunan bu kutsanmış insanlardan değilsiniz demektir. Bu, korunamayacağınız anlamına gelmiyor. Eğer Mezmur 91'deki bu Tanrı'ya güvenirseniz, İncil'deki gerçekleri cesaretle ikrar edebileceğinizi göreceksiniz.

03 thumbs up grace greater than our sin 45“Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir? Öz Oğlu'nu bile esirgemeyip O'nu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, O'nunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır.
Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? Yazılmış olduğu gibi:
"Senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık koyun sayılıyoruz. Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz.” Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.” (Romalılar 8:31-39, İncil)

Mezmur 91’in yazarı Her Şeye Gücü Yeten’e güvendiğini ikrar etti: “O benim sığınağım, kalemdir” derim RAB için, “Tanrım'dır, O'na güvenirim.”

Bu Tanrı’nın güvenilir olduğunu gördü. Ölüm ve ötesi için O’na güvenebilirdi. Sizin Tanrınız da size cenneti vaat ediyor mu? Yani koşullu olarak demiyorum. Hiçbir şeyin sizi Tanrı’nın size olan sevgisinden ayıramayacağından emin misiniz? İsa Mesih aracılığıyla ifade ettiği sevgiyi düşündüğünüzde emin olabilirsiniz. Hangi Tanrı’ya güveneceğinize karar vermelisiniz. Sizi Kutsal Kitap’ın Tanrısı’na güvenmeye teşvik etmek istiyorum, çünkü insanın nihai olarak kurtulması gereken şey sonsuz yargı ve Tanrı’nın huzurundan sonsuza dek uzaklaştırılmaktır. Kendinizi O’na emanet etmezseniz  melekleri hakkında söylenenler sizin için geçerli olamaz. Diğer taraftan, İsa’nın uğruna öldüğü günahkarlardan biri olduğunuzu kabul ederek günahlarınızın bağışlanmasına kavuşursanız mezmur yazarının sözünü ettiği güvenliği tadarsınız. Ev sahibinin koruması altındaki konuk gibi O’nun koruması altında olursunuz. İbraniler 1:14’te sözü edilenlerden biri olursunuz:

“Bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir?”